Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. mája 2016 s cieľom ochrany fyzických osôb v súvislosti so
spracovaním osobných údajov a ich voľného pohybu, a o odvolaní smernice 95/46/WE

(Zbierka zákonov č. 119, str. 1) (ďalej : „GDPR”) a zákona o ochrane osobných údajov.

Lamour Boutique ul. Piekarska 33 Białobrzegi, je administrátorom Vašich osobných údajov.

Kedykoľvek máte prístup k údajom, získanie ich kópie, vyžiadanie ich prenosu prípadne ich môžete zmeniť alebo doplniť.

Kedykoľvek môžete odvolať alebo obmedziť každý zo súhlasov za účelom spracovania osobných údajov.

Pokiaľ si myslíte, že Vaše údaje sú spracovávané nevhodným spôsobom, máte právo podať námietku prípadne stížnosť predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov.

Korešpondenciu týkajúcu sa osobných údajov smerujte prosím na adresu:

shop@lamourconcept.sk alebo písomne na www adresu administrátora

Ako administrátor Vašich osobných údajov:

    Spracovávame ich len v takom rozsahu, na aký nám udeľujete súhlas alebo v rozsahu vyplývajúceho zo zákona.
    Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým za účelom: uzavretia a plnenia zmluvy, posúdenia reklamácie a vráteného tovaru, zasielania obchodných a marketingových informácií týkajúcich sa obchodu: lamourconcept.cz, prezentácie reklamy, odpovedania na otázky za účelom obrany pred spormi, na marketingové účely a účely účtovníctva .
    Spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov:
        meno, priezvisko, email, adresa, telefónne číslo, veľkosť – za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy
        meno, priezvisko, email, veľkosť – na marketingové účely
    Korešpondencia medzi nami súvisiacimi s uzatvorením a plnením zmluvy sa ukladá za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy, riešenia reklamácií prípadne vrátenia tovaru, a tiež pre potreby vyriešenia prípadných sporov. Nespracovávame Vašu emailovú adresu použitú v korešpondencii za iným účelom ako je komunikácia za účelom realizácie objednávky.
    Neposkytujeme Vaše osobné údaje iným administrátorom.
    Nespracovávame konkrétne kategórie osobných údajov.
    Nepodmieňujeme realizáciu objednávky udelením súhlasu so spracovaním Osobných údajov.
    Používame potrebné organizačné a technické opatrenia za účelom ochrany Vašich osobných údajov pred ich zverejnením iným osobám.
    Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu, pokiaľ nezostane odvolaný pred uplynutím tejto lehoty.
    Kedykoľvek máte prístup k údajom, získanie ich kópie, vyžiadanie ich prenosu prípadne ich môžete zmeniť alebo doplniť.
    Kedykoľvek môžete odvolať alebo obmedziť každý zo súhlasov za účelom spracovania osobných údajov.
    Pokiaľ si myslíte, že Vaše údaje sú spracovávané nevhodným spôsobom, máte právo podať námietku prípadne stížnosť predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov.

    Korešpondenciu týkajúcu sa osobných údajov smerujte prosím na adresu: shop@lamourconcept.sk alebo písomne na www adresu administrátora.
    Pokiaľ máte v našom Internetovom obchode vytvorený účet, na požiadanie môže byť kedykoľvek odstránený.
    Vaše osobné údaje nebudeme profilovať.
    V súvislosti s plnením kúpnej zmluvy uzavretej medzi nami spracujeme vaše údaje iba v rozsahu potrebnom na ich vykonanie po dobu až 6 mesiacov od obdobia obmedzenia nárokov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
    Na marketingové účely využívame služby tretích strán (Google, Facebook), ktoré používajú súbory cookies v obchode lamourconcept.sk
    Vaše osobné údaje nebudeme poskytovať mimo EÚ.

nahor
Shop is in view mode
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper Premium